Αρχή

You are viewing an old version (v. 187) of this page.
The latest version is v. 188, last edited on Dec 02, 2009 (view differences | )
<< View previous version | view page history | view next version >>
Unknown macro: {snipedit}

Ελληνικά

H Μετάφραση στα Ελληνικά είναι σε εξέλιξη (Translation in Progress)

  • Η δημιουργία της τεκμηρίωσης του LAMS στα Ελληνικά είναι σε εξέλιξη. 
  • Μερικές σελίδες είναι πλήρεις, ενώ για τις υπόλοιπες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες στην Αγγλική γλώσσα. * 
  • *The Greek translation is underway.* Some pages may be complete, but the others will redirect you to the English site. 

[Ευχαριστίες/Acknowledgment]

LAMS: Τεκμηρίωση (Εγχειρίδια Χρήσης)
Aναζήτηση στην Τεκμηρίωση του LAMS στα Ελληνικά

Searching LAMS Documents (Greek)

LAMS για Αρχαρίους
Σχετικά με το LAMS
Για εκπαιδευόμενους, φοιτητές και μαθητές που είναι Νέοι στο LAMS...
Για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που είναι Νέοι στο LAMS...
Εκμάθηση του LAMS
  Εκπαιδευτικά Κινούμενα Σχέδια (Animated Tutorials)
Εάν είστε "νέοι" στο LAMS, αυτά τα εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια σας καθοδηγούν για όλες τις θεμελιώδης και τις βασικές λειτουργίες του.
 

Διαφορετικά, κάντε κλικ στα ακόλουθα  εικονίδια ή στο κείμενο (Όνομα Εργαλείου στα Αγγλικά)  κάτω από αυτά για να μεταβείτε στα κείμενα τεκμηρίωσης των Βασικών Δραστηριοτήτων του LAMS.
Click the Icon or Text to jump to the appropriate section.

Unable to render embedded object: File (laasseel.png) not found.Assessment  Unable to render embedded object: File (lachat11el.png) not found.Chat Activity
Unable to render embedded object: File (ladaco10el.PNG) not found. Data Collection Unable to render embedded object: File (DimdimIcon.png) not found. DimDim Conference
Unable to render embedded object: File (lafrum11el.png) not found. Forum Unable to render embedded object: File (gmapIcon.PNG) not found. Google Maps
Unable to render embedded object: File (ImagIcon.png) not found. Image Gallery [!lamsdocs:lamind10^lamindIcon.png|align=centre!] [*Mindmap*]
Unable to render embedded object: File (lamc11el.png) not found. Multiple Choice Unable to render embedded object: File (lantbk11el.png) not found. Notebook
Unable to render embedded object: File (lanb11el.png) not found. Noticeboard Unable to render embedded object: File (PixlrIcon.png) not found. Pixlr Image Editing
Unable to render embedded object: File (laqa11el.png) not found. Question and Answer Unable to render embedded object: File (lascrb11el.PNG) not found. Scribe
Unable to render embedded object: File (lasrsc11el.png) not found. Share Resources Unable to render embedded object: File (sprdIconel.png) not found. Spreadsheet
Unable to render embedded object: File (lasbmt11el.png) not found. Submit Files Unable to render embedded object: File (lasurv11el.png) not found. Survey
Unable to render embedded object: File (latask10el.png) not found. Tasklist Unable to render embedded object: File (VideoRecIcon.png) not found. Video Recorder
Unable to render embedded object: File (lavote11el.png) not found.
Voting
Unable to render embedded object: File (wikiIcon.png) not found. Wiki

Εδώ μπορείτε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα Εργαλεία Διαχείρισης Ακολουθίας


Επίσης υπάρχουν οδηγίες, για τη χρήση Ομαδικών Δραστηριοτήτων "Split-Screen" (συνδυασμός δύο δραστηριοτήτων στην ίδια οθόνη του LAMS που χωρίζεται σε δύο μέρη:

Άδεια LAMS
Αναζητάτε την Τεχνική Τεκμηρίωση;...

Documentation in Other Languages

Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.