Αρχή


Added by Jeremy Page, last edited by Spyros Papadakis on Dec 02, 2009  (view change)

Labels:

Enter labels to add to this page:
Wait Image 
Looking for a label? Just start typing.
Unknown macro: {snipedit}
Unknown macro: {snipedit}

Ελληνικά

H Μετάφραση στα Ελληνικά είναι σε εξέλιξη (Translation in Progress)

  • Η δημιουργία της τεκμηρίωσης του LAMS στα Ελληνικά είναι σε εξέλιξη. 
  • Μερικές σελίδες είναι πλήρεις, ενώ για τις υπόλοιπες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες στην Αγγλική γλώσσα. * 
  • *The Greek translation is underway.* Some pages may be complete, but the others will redirect you to the English site. 

[Ευχαριστίες/Acknowledgment]

LAMS: Τεκμηρίωση (Εγχειρίδια Χρήσης)
Aναζήτηση στην Τεκμηρίωση του LAMS στα Ελληνικά

Searching LAMS Documents (Greek)

LAMS για Αρχαρίους
Σχετικά με το LAMS
Για εκπαιδευόμενους, φοιτητές και μαθητές που είναι Νέοι στο LAMS...
Για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που είναι Νέοι στο LAMS...
Εκμάθηση του LAMS
  Εκπαιδευτικά Κινούμενα Σχέδια (Animated Tutorials)
Εάν είστε "νέοι" στο LAMS, αυτά τα εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια σας καθοδηγούν για όλες τις θεμελιώδης και τις βασικές λειτουργίες του.
 

Διαφορετικά, κάντε κλικ στα ακόλουθα  εικονίδια ή στο κείμενο (Όνομα Εργαλείου στα Αγγλικά)  κάτω από αυτά για να μεταβείτε στα κείμενα τεκμηρίωσης των Βασικών Δραστηριοτήτων του LAMS.
Click the Icon or Text to jump to the appropriate section.

Εδώ μπορείτε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα Εργαλεία Διαχείρισης Ακολουθίας


Επίσης υπάρχουν οδηγίες, για τη χρήση Ομαδικών Δραστηριοτήτων "Split-Screen" (συνδυασμός δύο δραστηριοτήτων στην ίδια οθόνη του LAMS που χωρίζεται σε δύο μέρη:

Άδεια LAMS
Αναζητάτε την Τεχνική Τεκμηρίωση;...

Documentation in Other Languages