Εγκατάσταση της MySQL σε Windows για το LAMS


Added by Spyros Papadakis, last edited by Spyros Papadakis on Sep 12, 2008  (view change)

Labels:

Enter labels to add to this page:
Wait Image 
Looking for a label? Just start typing.
Unknown macro: {snipedit}

Μεταφορτώστε τη MySQL

Το LAMS 2.0 απαιτεί τη MySQL 5.0. Σημειώστε ότι δεν θα λειτουργήσει με τη MySQL 4 ή παλιότερη.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τη MySQL 5.0 από τον ιστοχώρο MySQL. Η συσκευασία των αναγκαίων προϊόντων για τη MySQL είναι περίπου 17 ΜΒ.

Εγκατάσταση και διαμόρφωση της MySQL

Για όσους ενδιαφερόνται, μπορούν  να ανακαλύψουν περισσότερα για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της MySQL στο Κεφάλαιο MySQL της εγκατάστασης των Windows. Για τη χρήση στο LAMS, σας συτνήνουμε να παρακάτω προεπιλογές.

LAMS αναμένει να  υπάρχουν οι ακόλουθες δύο εγγραφές στο [mysqld] τμήμα του αρχείου my.ini  

'[mysqld]'
...
transaction-isolation=READ-COMMITTED
...
sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

Όσοι θα κάνετε την εγκατάσταση στα Windows χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης, παρακαλώ εξασφαλίστε ότι έχετε αυτές τις γραμμές στο my.ini αρχείο σας. Αυτό το αρχείο μπορεί συνήθως να βρεθεί είτε στον κατάλογο κεντρικών υπολογιστών MySQL σας (π.χ. κεντρικός υπολογιστής του C:\Program Files\MySQL 5.0) ή στον κατάλογο Windows (C:\Windows).

Εάν η εγκατάσταση της MySQL γίνει χρησιμοποιώντας πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows η SQL-θα υπάρχει ήδη για σας. Σε αυτήν την περίπτωση η ρύθμιση  θα γίνει από το πρόγραμμα εγκατάστησης του LAMS για Windows, έτσι δεν ειναι απαραίτητο να ανησυχήσετε για την έκδοση του αρχείου my.ini.

Εάν εγκαθιστάτε LAMS επάνω σε MySQL που είναι μέρος XAMPP, κατόπιν πρέπει να σιγουρευτείτε ότι το αρχείο my.ini υπάρχει ΠΡΙΝ ξεκινήσετε το LAMS. Το αρχείο είναι πιθανό να είναι στον κατάλογο των Windows. Εάν δεν είναι, ανοίξτε το παράθυρο ελέγχου του XAMPP σας και κάντε κλικ το κουμπί «Admin» δίπλα στο mysql. Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο WinMySQLadmin και θα δημιουργήσει για σας αυτόματα ένα αρχείο my.ini εάν αυτό δεν υπάρχει. Εάν είναι η πρώτη φορά τρέχετε το WinMySQLadmin, θα σας ζητήσει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. 

Εάν το αρχείο my.ini δεν υπάρχει όταν τρέξει το πρόγραμμα εγκατάστασης, θα σας προειδοποιήσει ότι δεν μπορεί να βρεί το αρχείο my.ini και ότι θα πρέπει να το προσθέσετε  χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το WinMySQLadmin (ή έναν συντάκτη κειμένων).

Σε Debian/Ubuntu

Το αρχείο που τροποποιεί είναι στο /etc/mysql/my.cnf