Εισαγωγή Χρηστών


Added by Spyros Papadakis, last edited by Spyros Papadakis on Sep 13, 2008

Labels:

Enter labels to add to this page:
Wait Image 
Looking for a label? Just start typing.
Unknown macro: {snipedit}

Εισαγωγή

Στο LAMS v1 μπορούσατε να εισαγάγετε το μεγαλύτερ μέρος των χρηστών μέσω της εισαγωγής των επιμέρους στοιχείων τους  σε ένα πρότυπο υπολογιστικό φύλλο. , και εισαγωγή στην οργάνωση όπου θα ήθελε να τις χρησιμοποιήσει. Στο LAMS v2 υπάρχει αυτή η δυνατότητα αλλά με λίγες διαφορές.

Αυτή η σελίδα αναφέρεται σε μαζική εισαγωγή  στο  LAMS 2.0.1 +

Στο 2.0, δεν υπάρχει η στήλη ρόλοι στο υπολογιστικό φύλλο, μόνο πρότυπο χρήστες που περιέχει 2 επιπλέον στήλες, organisation_id (κωδικό οργανισμού) και roles (ρόλοι). Απλά χρησιμοποιήστε αυτές τις δύο εναλλακτικές στήλες, όπως περιγράφεται παρακάτω («Η προσθήκη χρηστών στις ομάδες»), αν θέλετε να προσθέσετε ένα χρήστη σε μια ομάδα κατά τη δημιουργία τους. Το πλεονέκτημα αυτό του διαχωρισμού σε 2 φύλλα εργασίας είναι ότι μπορείτε να προσθέσετε χρήστες σε περισσότερες από μία ομάδες οποιαδήποτε στιγμή, και όχι μόνο κατά τη δημιουργία τους.

 Δημιουργία λογαριασμών χρηστών

To do this, use the user template spreadsheet ( lams_users_template.xls ). Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο (lams_users_template.xls) εισαγωγής χρηστών.  Αυτό περιέχει 20 στήλες στις οποίες μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία των χρηστών.  Login, password, first name, last name and email are mandatory; the other columns can be left blank. Τα στοιχεία όνομα-εισόδου χρήστη, κωδικός, όνομα, επίθετο και email είναι υποχρεωτικά.  Τα υπόλοιπα στοιχεία στις άλλες στήλες μπορεί να είναι κενά.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα με την περιγραφή της κάθε μία από τις στήλες (οι περισσότερες είναι αυτονόητες):