#editReport()
Unknown macro: {snipedit}

Εισαγωγή στο LAMS

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

 • Δημιουργία ενός Μαθήματος (Monitoring in LAMS). "Αναθέστε" μια ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων για εκπόνηση σε μια εκπαιδευτική ομάδα και εποπτεύστε - διευκολύνετε τη διεξαγωγή του Μαθήματος
 
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα υπόλοιπα κινούμενα σχέδια στα Αγγλικά.
 

LAMS Animations στα Ελληνικά

ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ LAMS v2
 
Ξεκινήστε από εδώ εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ πριν το LAMS, και θέλει να γνωρίσετε  περισσότεροι. 
 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι Εκπαιδευόμενοι είναι οι κύριοι χρήστες του LAMS, που συμμετέχουν σε ακολουθίες που δημιουργούνται από Συγγραφείς. 

Η Χρήση του LAMS ως εκπαιδευόμενος (Using Lams as a Learner)

Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις κινούμενες απεικονίσεις κάθε επιμέρους  δραστηριότητας, για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ LAMS

Αυτά τα καθοδηγητικά κινούμενα σχέδια αφορούν τις Δραστηριότητες του LAMS ανά κατηγορία. Κάθε ένα υποδεικνύει τη δημιουργία της δραστηριότητας στο Περιβάλλον Συγγραφής, παρουσιάζει την Εμπειρία Εκπαιδευομένων, και ενδεχομένως, οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα χαρακτηριστικά Ελέγχου - Εποπτείας για τη δραστηριότητα. 

Εργαλεία Πληροφόρησης

 • Πίνακας Ανακοινώσεων
  Παρέχει πλούσιο-περιεχομένο για τους Εκπαιδευόμενους.
 • Διαμοίραση Πόρων
  Διανέμει σε απευθείας σύνδεση (online) περιεχόμενο σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
 • Λίστα Εργασιών(Υπό Κατασκευή)
  Δημιουργεί μια σειρά από εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσουν οι Εκπαιδευόμενοι.

Εργαλεία Αξιολόγησης

 • Κουίζ Πολλαπλών Επιλογών
  Δημιουργεί απλά ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών για τους Εκπαιδευόμενους.
 • Υποβολή Αρχείου
  Δημιουργεί ένα χώρο στον οποίο οι Εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τη δουλειά τους στον LAMS server για αξιολόγηση.

Εργαλεία Συνεργασίας

 • Συνομιλία και Αναφορά
  Οι εκπαιδευόμενοι συνομιλούν σε ομάδες και ένας εκπαιδευόμενος παράγει μια αναφορά.
 • Συζήτηση
  Ασύγχρονη συζήτηση θεμάτων.
 • (star)  ΝΕΟ (star)   Dimdim Τηλεσυνδιάσκεψη
  Δημιουργεί μία σε απευθείας σύνδεση (online) σύγχρονη συνδιάσκεψη μέσω web μέσα από μία Ακολουθία του Lams.
 • (star) ΝΕΟ *Επεξ. Εικόνων Pixlr*
  Οι εκπαιδευόμενοι φορτώνουν και επεξεργάζονται εικόνες σε σύνδεση με ένα πακέτο εφαρμογής.
  Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να σχολιάζουν και να αποτιμούν άλλες εικόντες

Εργαλεία Ανατροφοδότησης

 • Ερωτήσεις και Απαντήσεις
  Αξιολόγηση εκπαιδευομένων μέσω σύντομων απαντήσεων σε ερωτήσεις.
 • Έρευνα
  Συλλογή και Ανάλυση των απόψεων των Εκπαιδευομένων για ένα θέμα.
 • Ψηφοφορία
  Προσδιορισμός ενός αποτελέσματος από τις επιλογές των Εκπαιδευομένων

Πνευματικά δικαιώματα και Άλλες πληροφορίες
 • Τα Καθοδηγητικά Κινούμενα Σχέδια του LAMS Tutorials δημιουργήθηκαν με χρήση του DebugMode Wink λογισμικού συγγραφής παρουσίασης.
 • Για να δείτε τα αρχεία αυτά θα χρειαστεί να έχετε εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων swf ( Flash Player). Μπορείτε να μεταφορτώσετε ένα δωρεάν από το Adobe Website
  Αυτή η άδεια σημαίνει ότι είστε σε θέση να μεταφορτώσετε τα πηγαία αρχεια Wink και να  τροποποιήσετε τα κινούμενα σχέδια (animations).
  Όμως, θα πρέπει να αναφέρεται ότι η αρχική εργασία έγινε στο MELCOE και στο ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ, και ότι νέο δημιουργήσετε με βάσει αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους με την ίδια άδεια "Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση- Παρόμοια διανομή 3.0" (CC Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0) .
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

To περιβάλλον Συγγραφής είναι ο χώρος που δημιουργούνται και τροποποιούνται οι ακολουθίες στο LAMS.
Αυτά τα καθοδηγητικά κινούμενα σχέδια θα σας εισαγάγουν στο περιβάλλον συγγραφής και θα σας δείξουν επίσης μερικά ενδιαφέροντα τεχνάσματα.

 • Μια Εισαγωγή στη Συγγραφή Δραστηριoτήτων
  Αυτό το κινούμενο σχέδιο επιδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά τους Πειρβάλλοντος Συγγραφής του  LAMS2.1
 • Προαιρετικές Δραστηριότητες
  Οι προαιρετικές δραστηριότητες επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν μια δραστηριότητα από έναν κατάλογο. Αυτό το κινούμενο σχέδιο θα σας παρουσιάζει πώς να τις δημιουργείτε.
 • (star)  ΝΕΟ(star) Εισαγωγή μιας Υπάρχουσας Ακολουθίας
  Οι Συγγραφείς μπορούν τώρα να παρεμβάλουν τις ολόκληρες ακολουθίες επάνω στον καμβά και να τις χρησιμοποιούν ως τμήμα μιας άλλης ακολουθίας..
 • Εισαγωγή - Εξαγωγή Δραστηριοτήτων 
  Η Εισαγωγή και Εξαγωγή Ακολουθιών επιτρέπουν σε σας για να μοιράζεστε ακολουθίες με συναδέλφους. Δείτε εδώ πώς να το κάνετε. 
 • (star)  ΝΕΟ (star) Ενσωμάτωση Google Gadgets
  Οι "μικροσυσκευές" Google είναι μικρά τμήματα κώδικα HTML που προσθέτουν λειτουργίες σε μία ιστοσελίδα. Αυτό το κινούμενο σχέδιο υποδεικνύει πώς να συμπεριλάβει αυτές τις "μικροσυσκευές" ως τμήμα μιας ακολουθίας LAMS. 
 • Χρήση της Κοινότητας του LAMS
  The LAMS Community is the central hub for sharing sequences and collaborating with other people using LAMS.
 • Χρήση Ομαδοποίησης
  Τα Αντικείμενα Ομαδοποίησης διαιρούν μια μεγάλη κατηγορία LAMS σε μικρότερες ομάδες για ορισμένες δραστηριότητες. 
 • (star) ΝΕΟ(star) Δια ζώσης Δραστηριότητες (offline)
  Το LAMS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη δομή ενός ' δια ζώσης' μαθήματος. Αυτό το κινούμενο σχέδιο σας παρουσιάζει επίσης πώς να προσθέσετε οδηγίες και να υποστηρίξετε τεκμηριωμένα τις ακολουθίες σας στο LAMS.
 • Χρήση του ΝΕΟΥ πρόσθετου επεξεργαστή μέσων (FCKEditor Media Plugin)
  Η αναβάθμιση του FCKEditor σημαίνει ότι είναι πλέον ευκολότερη η προσθήκη βίντεο και ήχου σε ακολουθίες LAMS . Αυτό το κινούμενο σχέδιο σας δείχνει πώς.
 • Εισαγωγή συμπιεσμένων ιστοσελίδων σε Δραστηριότητα Διαμοίρασης Πόρων
  Το LAMS μπορεί να εμφανίσει ολόκληρες Ιστοσελίδες όπως κοινόχρηστους πόρους. Αυτό το κινούμενο σχέδιο δείχνει πως"

Δραστηριότητες σε Διακλαδώσεις ...

Αυτές οι δραστηριότητες δημιουργούν πολλάπλά "μονοπάτια" σε μία ακολουθία. Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να δημιουργήσετε τις Διακλαδώσεις:

 • ... με βάση τις επιλογές τους Εκπαιδευτή
  Η απλούστερη μορφή διακλάδωσης, που επιτρέπει στο εκπαιδευτή (επόπτη) να ορίσει μόνος του τους κλάδους που θα ακολουθήσουν οι συγκεκριμένοι σπουδαστές (εκπαιδευόμενοι).
 • ... με βάση τις Ομάδες
  Συνδεόντας ένα Αντικείμενο Ομαδοποίησης με τα φίλτρα ενός Αντικειμένου Διακλάδωσης έτσι ώστε τα μέλη κάθε ομάδας να ακολουθήσουν έναν συγκεκριμένο κλάδο.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Το Περιβάλλον Εποπτείας είναι εκεί που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βλέπουν την πρόοδο των Εκπαιδευομένων τους μέσα σε μια ακολουθία.

 • Αλλαγή της Κατάστασης μιας Ακολουθίας
  TΗ κατάσταση μιας ακολουθίας καθορίζει πώς θα εμφανίζεται στους εκπαιδευόμενους. Αυτό το κινούμενο σχέδιο επιδεικνύει πώς να αλλάξει τις καταστάσεις, και τι σημαίνει κάθε κατάσταση.
 • Ενημερωμένη Επεξεργασία Aκολουθίας κατά την Eκπόνησή της
  Στο LAMS 2.1 υπάρχουν μερικές μικρές αλλαγές στη δυνατότητα Επεξεργασίας μιας Ακολουθίας κατά την Εκπόνησή της και στο τι μπορούν να αλλάζουν οι Επόπτες. Αυτό το κινούμενο σχέδιο καθοδήγησης εξηγεί τις αλλαγές και που μπορεί να είναι χρήσιμες.
 • Άνοιγμα Πυλών πριν το Καθορισμένο Χρόνο
  Μερικές φορές μια Προγραμματισμένη (Χρονομετρημένη) Πύλη πρέπει να ανοιχτεί πριν από το χρόνο που έχει καθορίσει ο Συγγραφέας. Στο LAMS 2.1, οι Επόπτες μπορούν τώρα να ανοίξουν τις προγραμματισμένες πύλες πρόωρα.  .
Page: *Επεξ. Εικόνων Pixlr Page: Dimdim Τηλεσυνδιάσκεψη Page: Google Gadgets Page: Tι είναι το LAMS (What is Lams) Page: Άνοιγμα Πυλών πριν το Καθορισμένο Χρόνο Page: Έρευνα Page: Ακολουθιών στη Σελίδα Σειρών Μαθημάτων Page: Αλλαγή της Κατάστασης μιας Ακολουθίας Page: Δημιουργία ενός Μαθήματος Page: Δημιουργία και Εποπτεία ενός Μαθήματος Page: Διαζώσης Δραστηριότητες (offline) Page: Δια ζώσης Δραστηριότητες (offline) Page: Διακλάδωση με βάση την Έξοδο ενός Εργαλείου Page: Διακλάδωση με βάση τις Ομάδες Page: Διακλάδωση με βάση τις επιλογές τους Εκπαιδευτή Page: Διαμοίραση Πόρων Page: Διδάσκω και Μαθαίνω στο LAMS Page: Εισαγωγή - Εξαγωγή Δραστηριοτήτων Page: Εισαγωγή μιας Υπάρχουσας Ακολουθίας Page: Εισαγωγή συμπιεσμένων ιστοσελίδων Page: Ενημερωμένη Επεξεργασία Aκολουθίας κατά την Eκπόνησή της Page: Επεξεργασία ακολουθίας κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Page: Ερωτήσεις και Απαντήσεις Page: Η Χρήση του LAMS ως εκπαιδευόμενος (Using Lams as a Learner) Page: Κουίζ Πολλαπλών Επιλογών Page: Λίστα Εργασιών Page: Μια Εισαγωγή στη Συγγραφή Δραστηριoτήτων Page: Πίνακας Ανακοινώσεων Page: Προαιρετικές Δραστηριότητες Page: Συγγραφή Δραστηριοτήτων στο LAMS Page: Συζήτηση Page: Συνομιλία και Αναφορά Page: Σύντομη Εισαγωγή στη Συγγραφή Δραστηριοτήτων (Introduction to Authoring) Page: Υποβολή Αρχείου Page: Χρήση Ομάδων & Προαιρετικών Δραστηριοτήτων Page: Χρήση Ομαδοποίησης Page: Χρήση της Κοινότητας του LAMS Page: Ψηφοφορία Page: διεξαγωγή Page: πρόσθετου επεξεργαστή μέσων (FCKEditor Media Plugin)
#renderCommentsWithProfilePics($page $sitemeshPage)